Upoznajte se sa našim standardima za bezbednost hrane

Od samog početka smo sebi postavili visoke standarde proizvodnje i time se opredelili za odgovoran pristup, po pitanju kvaliteta i bezbednosti hrane. U svakom delu našeg proizvodnog procesa, posebnu pažnju posvećujemo očuvanju zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda, u skladu sa međunarodno propisanim standardima.

Tehnološka oprema poslednje generacije

Naš sistem proizvodnje se zasniva na 4 osnovna principa:
1. Sirovine vrhunskog kvaliteta
2. Kontrolisan proces proizvodnje 
3. Na najsavremenijoj opremi
4. Paneli čistih soba

O NAMA

Misija i vizija

Mi smo BFF - Baby Food Factory, i briga o pravilnoj i zdravoj ishrani deteta je jedan od naših najvažnijih zadataka.

Kao i svaka mama, i mi shvatamo naš posao veoma ozbiljno. U potpunosti razumemo svaku mamu i svako dete. Podržavamo mame u najlepšoj ulozi i najvažnijem pozivu na svetu. Mi im pomažemo tako što pravimo hranu za decu, da mali ljudi uz zdrave navike postanu veliki.

SAZNAJTE VIŠE