KARIJERA

Politika regrutacije i selekcije kandidata

BFF - Baby Food Factory pruža jednaku šansu svim kandidatima, jer želimo da izaberemo najbolje saradnike koji će svojim znanjem, iskustvom, motivisanošću i entuzijazmom dati svoj lični pečat i doprinos uspešnom poslovanju naše kompanije.


Nakon prijema Vaše biografije, ukoliko zadovoljite uslove konkursa, ulazite u dalji proces selekcije koji se sastoji iz nekoliko koraka koji su eliminacione prirode. Pojedine radne pozicije uključuju određena testiranja, a broj i vrsta testova zavise od specifičnosti same radne pozicije. 


Kandidati koji su najuspešnije prošli proces selekcije dobiće ponudu za posao, a ostali kandidati koji su zadovoljili očekivanja ostaće u našoj bazi kandidata koje ćemo kontaktirati kada se otvori ista ili slična radna pozicija. Kandidati koji ne zadovolje određene kriterijume će o tome biti blagovremeno obavešteni od strane sektora Ljudskih resursa.