Proizvodi

SVAKI NAŠ DAN POSVEĆUJEMO VAŠEM DETETU I VAMA!

Iza brenda Nutrino stoji Baby Food Factory - BFF, nova fabrika sa najmodernijim postrojenjima, čija je briga o pravilnoj i zdravoj ishrani deteta jedan od najvažnijih zadataka. Proizvodnja Nutrina zadovoljava najsavremenije svetske standarde, a sirovine koje koristimo su vrhunskog kvaliteta i od sertifikovanih dobavljača.

Nutrino je tu da pomogne svakoj mami u njenoj najlepšoj ulozi i najvažnijem pozivu na svetu, jer u Nutrinu uživaju sva deca, a svaka mama u nama može da prepozna sigurnog saveznika koji nudi najbolje za njeno dete.

Kvalitet, sigurnost, profesionalizam, empatija i inovacije su vrednosti koje vode naš rad dan za danom.

Svi sastojci koji se koriste u proizvodnji Nutrina ispunjavaju stroge standarde kvaliteta u smislu organoleptičkih i senzornih karakteristika, fizičko-hemijskih vrednosti, visokih mikrobioloških kriterijuma, odsustva zagađivača i pesticida ili bilo koje druge vrste supstanci koja može ugroziti zdravlje beba.

Uđite u naš svet, i upoznajte naše proizvode!