Odgovornost prema planeti je posao svih nas

U doba globalne pandemije, više nego ikad suočeni smo sa činjenicom koliko je važno na koji način čuvamo i ophodimo se prema životnoj sredini. Usporavanje životnog tempa u gotovo svim delovima sveta pokazalo nam je koliko su život i ekosistem Zemlje ugroženi našim delovanjem i opomenulo nas da svi, i kompanije i pojedinci, snosimo odgovornost da damo doprinos održivim rešenjima za zdravu i čistu životnu sredinu.

Kao proizvođač hrane za najmlađe, Fabrika dečje hrane (BFF) ima misiju da osigura zdravu budućnost za generacije koje dolaze, a jedan od načina na koji to možemo da uradimo jeste da  novim naraštajima stvorimo okruženje koje će im omogućiti lepši i zdraviji život. Zato smo od početka rada naše fabrike posvećeni održivom poslovanju u svakom delu našeg proizvodnog procesa.

Proizvodni procesi u našoj fabrici garantuju maksimalnu zaštitu životne sredine, sama proizvodnja ne uzrokuje izbacivanje štetnih gasova, a sve otpadne vode se prerađuju i prečišćavaju i potpuno prečišćene ispuštaju u vodene tokove. Time je apsolutno eliminisan negativan uticaj na životnu sredinu. Racionalna potrošnja eletrične energije i vode, prirodni i obnovljivi materijali pakovanja naših proizvoda, kao i odgovorno tretiranje otpada takođe su deo našeg programa održivosti, kroz koji nastojimo da budemo primer industrijske proizvodnje koja poštuje i uspostavlja principe održivosti i odgovornosti.

Ne zaboravimo da smo deo prirode i da naše lokalno delovanje ne utiče samo na našu neposrednu okolinu, već i na globalnu sliku planete koja je naš dom. Odgovornost je na kompanijama, organizacijama, ali i na svakom od nas. Sačuvajmo planetu za nas i generacije koje dolaze. Srećan Dan planete Zemlje!


Objavljeno: 22.04.2020