Proizvodnja dečije hrane usaglašena sa međunarodnim standardima

Kompanija Baby Food Factory dobila je sertifikat ISO 9001:2015, kojim se potvrđuje da su sistemi menadžmenta u oblasti proizvodnje dečije hrane u kompaniji usklađeni sa međunarodnim ISO standardima i da je poslovanje Baby Food factory u skladu sa najboljim svetskim praksama.

Dobijanje standarda predstavlja međunarodno priznatu potvrdu kvaliteta i samo je još jedan u nizu koraka koje je Fabrika dečije hrane sprovela u cilju postavljanja najviših standarda proizvodnje, kvaliteta i bezbednosti hrane.

U svakom delu proizvodnog procesa, posebna pažnja posvećuje se očuvanju zdravstvene ispravnosti proizvoda, u skladu sa međunarodno propisanim standardima. U sastavu fabrike posluju fizičko-hemijska i mikrobiološka laboratorija, a stroge kontrole vrše se tokom čitavog proizvodnog procesa – od ulaznih sirovina, do gotovih proizvoda.

Poštovanjem standarda ISO 9001, FSSC 22000, GMP i HACCP principa, fabrika proizvodi i isporučuje bezbedne i visoko kvalitetne proizvode za naše najmlađe.


Objavljeno: 15.04.2019